KTNN chỉ ra các sai sót về ngân sách, môi trường ở Hậu Giang

Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra nhiều sai sót của Hậu Giang tại thông báo kết luận kiểm toán ngân sách địa phương năm 2016 và chuyên đề công tác quản lý, khai thác, đầu tư xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp gắn liền với công tác bảo vệ môi trường của tỉnh Hậu Giang. Đồng thời kiến nghị, chỉ đạo xem xét xử lý trách nhiệm nhiều tập thể, cá nhân liên quan đến những sai sót.

Nhiều sai phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách

Theo đó, cơ quan này phát hiện nhiều sai sót trong công tác tổng hợp quyết toán chi đầu tư xây dựng trong tổng chi ngân sách địa phương của Sở Tài chính chưa chính xác giữa chi đầu tư xây dựng cơ bản và chi quản lý qua ngân sách 9 tỉ đồng nguồn vốn xổ số kiến thiết.

KTNN chỉ ra các sai sót về ngân sách, môi trường ở Hậu Giang ảnh 1
UBND tỉnh Hậu Giang. 

Năm 2016 địa phương không tổ chức thực hiện công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư tại địa phương, không có dự toán kiểm tra đánh giá. 

Kiểm toán Nhà nước xác định, việc sử dụng vốn nguồn thu năm 2015 chi bổ sung ngân sách TP Vị Thanh 3,5 tỉ đồng để hỗ trợ chi phí san lắp mặt bằng cho công ty May Nhà Bè nhằm thu hút đầu tư và giải quyết việc làm cho lao động chưa phù hợp với Luật Ngân sách. 

Đối với dự án Trung tâm Y tế Thị xã Ngã Bảy, chủ đầu tư chưa phối hợp tốt với đơn vị sử dụng nên mua sắm trang thiết bị thừa so với nhu cầu hiện tại. Dự án Trung tâm văn hóa huyện Long Mỹ khi dự án hoàn thành chủ đầu tư không bàn giao cho đơn vị sử dụng mà bàn giao cho UBND phường Vĩnh Tường tạm sử dụng.

Bố trí dự toán tiền lương và các khoản phụ cấp theo lương cho công chức cấp tỉnh khối quản lý nhà nước vượt 50 người so với chỉ tiêu Bộ Nội vụ giao, ngân sách phải đảm bảo cân đối làm tăng chi quản lý hành chính với tổng số tiền trên 2,9 tỉ đồng.

Ngoài ra, trong năm 2016, tỉnh Hậu giang có 101 lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn trong cơ quan hành chính Nhà nước (trong đó cấp tỉnh 29 trường hợp, cấp huyện 72 trường hợp) chưa đúng quy định của Bộ Nội vụ về thực hiện đúng quy định của pháp luật về tuyển dụng sử dụng và quản lý công chức. Từ đó Kiểm toán nhà nước kiến nghị, chỉ đạo sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh giao biên chế công chức thuộc khối quản lý Nhà nước không vượt quá số biên chế được giao, ban hành các văn bản hướng xử lý 101 lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn trong đơn vị.

Quản lý công tác bảo vệ môi trường còn lỏng lẻo

Kiểm toán về chuyên đề công tác quản lý khai thác đầu tư xây dựng hạ tầng các KCN gắn liền với công tác bảo vệ môi trường, Kiểm toán Nhà nước còn chỉ ra những sai sót nghiêm trọng trong công tác bảo vệ môi trường của tỉnh Hậu Giang.

Cụ thể, trên địa bàn tỉnh có khoảng 10 KCN-CCN nhưng khi đi vào hoạt động thì các khu, cụm công nghiệp này vẫn chưa có hệ thống xử lý nước thải (HTXLNT) tập trung. Trong khi đó theo quy định các khu, cụm công nghiệp phải đầu tư HTXLNT trước khi cho nhà đầu tư hoạt động sản xuất. Tuy nhiên do nhu cầu phát triển xã hội địa phương nên các khu, cụm công nghiệp vừa xây dựng, hoàn thiện vừa kêu gọi đầu tư dẫn đến tình trạng hạ tầng chưa xong, doanh nghiệp đã đi vào hoạt động.

Vì thế việc xây dựng HTXLNT tập trung khá chậm trễ, gây ô nhiễm môi trường. Hiện nay chỉ duy nhất KCN Tân Phú Thạnh đầu tư xây dựng HTXLNT tập trung giai đoạn 1 và đã đi vào hoạt động, Trạm xử lý nước thải KCN Sông Hậu đang thi công.  

Một số chủ đầu tư dự án trong KCN chưa tuân thủ đầy đủ các nội dung quyết định phê chuẩn của cơ quan chức năng về bảo vệ môi trường: báo cáo đánh giá tác động môi trường còn mang tính chất thủ tục chưa thật sự là căn cứ kỹ thuật, pháp lý và trách nhiệm để tổ chức thực hiện như không báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung, thực hiện không đầy đủ nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Qua phân tích 14/17 mẫu nước thải vượt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải, các doanh nghiệp có khối lượng xả thải thuộc đối tượng phải lắp đặt trạm quan trắc tự động và camera theo dõi trực tiếp nhưng không thực hiện lắp đặt theo quy định. Qua đó cho thấy việc chấp hành về bảo vệ môi trường của các đơn vị chưa nghiêm và công tác quản lý của địa phương còn lỏng lẻo

Kiến nghị xử lý trách nhiệm nhiều tập thể, cá nhân

Từ những sai sót trên Kiểm toán Nhà nước kiến nghị điều chỉnh quyết toán thu chi ngân sách địa phương năm 2016 trước khi trình HĐND tỉnh thông qua; xử lý các khoản thu chênh lệch thu chi ngân sách Nhà nước do kiểm toán nhà nước xác định với tổng số tiền trên 152 tỉ đồng. Cạnh đó, chấn chỉnh rút kinh nghiệm trong việc chậm thẩm tra quyết toán đối với các dự án hoàn thành đã được các chủ đầu tư gửi hồ sơ trình thẩm tra phê duyệt toán 119 dự án chậm phê duyệt quyết toán dưới 24 tháng.

Cơ quan này cũng kiến nghị xem xét xử lý trách nhiệm nhiều tập thể, cá nhân liên quan đến sai sót trên. Trong đó, kiểm điểm rút kinh nghiệm tập thể cá nhân có liên quan đối với Ban quản lý các KCN và Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc thiếu trách nhiệm tham mưu thu hồi chứng nhận đầu tư dự án trong KCN không đúng quy định. Ban quản lý các KCN lập thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án Vinalines Hậu Giang, đồng thời lập thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư theo quy định. 

Đồng thời, kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm tập thể, cá nhân liên quan đối với Sở Tài nguyên và Môi trường vì thiếu trách nhiệm trong quản lý để các chủ đầu tư trong KCN xả thải vượt quy chuẩn. Bên cạnh đó các cơ quan thẩm quyền chấn chỉnh công tác bảo vệ môi trường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác thanh kiểm tra xử lý vi phạm về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở dự án đầu tư trong KCN. Lưu ý các dự án có nguy cơ ô nhiễm cao như cơ sở chế biến thủy sản, nhà máy giấy... 

Kiểm toán nhà nước cũng kiến nghị đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thành các HTXLNT tập trung của các khu, cụm công nghiệp. Xử lý đối với các hành vi không lắp đặt hệ thống quan trắc tự động do có quy mô xả thải hơn 1.000m3/ngày đêm nhưng chưa lắp đặt hệ thống quan trắc và camera quan sát trực tiếp; để nước thải có chứa các thông số môi trường vượt so với quy chuẩn hiện hành. Sau đó báo cáo kết quả tình hình xử lý về Kiểm toán Nhà nước…. 

Kiểm toán Nhà nước đề nghị Chủ tịch UBND Hậu Giang chỉ đạo các đơn vị được kiểm toán thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đầy đủ các kiến nghị và báo cáo kết quả thực hiện về Kiểm toán Nhà nước khu vực V trước ngày 31-3-2018.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề trên ngày 12-4, ông Nguyễn Chí Hùng, Chánh văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang, cho biết tỉnh đã giao cho Sở tài Chính chủ trì mời các ngành lại để cùng giải quyết. Khi nào có báo cáo sẽ thông tin cho báo. 

Kiểm toán Nhà nước còn xác định việc bồi hoàn cho công ty TNHH TMDV Hàng hải Hậu Giang với tổng số tiền là trên 100,7 tỉ đồng là chưa phù hợp vì diện tích thu hồi 240.000m2 nằm trên diện tích quy hoạch thuộc dự án khu dịch vụ Logistics Vinalines Hậu Giang.

Tại thời điểm thu hồi đất, dự án chưa được triển khai thực hiện. Vì thế Kiểm toán Nhà nước đề nghị UBND tỉnh Hậu Giang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra rà soát việc bồi hoàn. Trong đó làm rõ việc không tham mưu thu hồi đất dự án khu dịch vụ Logistics Vinalines Hậu Giang theo luật định...