Làm nội chính càng giữ mình trong sạch

Tại cuộc làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN), nhấn mạnh việc tái lập Ban Nội chính Trung ương (BNCTW) là chủ trương đúng đắn, thể hiện quyết tâm của Đảng và Nhà nước tạo sự chuyển biến mới, rõ rệt hơn nữa trong công tác PCTN. “Thời gian qua, bằng những việc làm cụ thể, vị thế, vai trò của BNCTW được khẳng định; dư luận xã hội đánh giá tốt, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước đối với công tác nội chính và công tác PCTN” - Tổng Bí thư đánh giá.

Nhấn mạnh BNCTW là tai mắt, là bộ óc của Đảng về công tác nội chính, công tác PCTN, Tổng Bí thư yêu cầu cần nắm rõ chức năng, nhiệm vụ của BNCTW là cơ quan nghiên cứu, tham mưu đề xuất những chủ trương, định hướng lớn của Đảng về công tác xây dựng pháp luật (trọng tâm là những đề án liên quan đến lĩnh vực nội chính và PCTN). Đồng thời có nhiệm vụ đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN cho chủ trương, định hướng xử lý một số vụ việc, vụ án; phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn xử lý một số vụ việc, vụ án được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo giao; thẩm định các đề án về lĩnh vực nội chính và PCTN trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư...

Làm nội chính càng giữ mình trong sạch ảnh 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc với Ban Nội chính Trung ương.

Báo cáo với Tổng Bí thư về tình hình, kết quả công tác năm 2013, Trưởng BNCTW Nguyễn Bá Thanh nêu rõ mặc dù mới được thành lập, với sự chủ động, tích cực, BNCTW đã nhanh chóng ổn định về tổ chức, hoạt động, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Nổi bật là đã chú trọng thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN; giúp Ban Chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch của Bộ Chính trị kiểm tra, giám sát việc thanh tra các vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng.

Bên cạnh đó, BNCTW cũng trực tiếp theo dõi, đôn đốc; giúp Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng chỉ đạo, hướng dẫn xử lý những vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Một số vụ án trọng điểm được BNCTW phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, mở rộng điều tra, kiến nghị truy tố đúng tội danh theo quy định.

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2014 và những năm tiếp theo, Tổng Bí thư lưu ý BNCTW với tư cách là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN cần chú ý cả phòng và chống, cả ở trung ương và địa phương; tiếp tục xem xét, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng phức tạp, trọng điểm... “BNCTW cần làm tốt công tác xây dựng nội bộ về tổ chức và con người. BNCTW phải là cơ quan mẫu mực về các mặt, tổ chức chặt chẽ, hoạt động nền nếp, đoàn kết thống nhất cao. Cán bộ, đảng viên BNCTW phải gương mẫu đi đầu, giữ cho mình trong sạch, liêm chính, tâm huyết, trách nhiệm, say mê, đặc biệt là phải có bản lĩnh, có dũng khí, kiên quyết đấu tranh với cái sai, không khoan nhượng; có trình độ, hiểu biết toàn diện, nhất là về cơ chế, chính sách” - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

PV (Theo TTXVN)

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.