Lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy TP.HCM có không quá 24 cấp phó

(PLO)- Quy định 137 nêu rõ tổng số lượng cấp phó của người đứng đầu các cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh ủy không quá 18 người, Thành ủy Hà Nội và Thành ủy TP.HCM có không quá 24 người...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai mới đây đã ký ban hành Quy định 137 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương.

Quy định 137 thay thế Quy định 04/2018 của Ban Bí thư về cùng nội dung.

Theo Quy định 137, cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh ủy gồm văn phòng, ban tổ chức, cơ quan ủy ban kiểm tra, ban tuyên giáo, ban dân vận, ban nội chính. Ngoài ra, khi Bộ Chính trị quyết định thành lập thêm cơ quan khác thì Ban Bí thư sẽ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cho cơ quan đó.

Lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy TP.HCM có không quá 24 cấp phó
Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai. Ảnh: TTXVN

Về nguyên tắc tổ chức, quy định nêu rõ các cơ quan này sẽ bảo đảm tham mưu, giúp việc, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của tỉnh ủy; không chồng chéo, trùng lắp chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan tham mưu, giúp việc. Một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính.

Ngoài ra, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, không nhất thiết cơ quan tham mưu, giúp việc ở trung ương có vụ, cục... nào thì ở cấp tỉnh cũng có tổ chức tương ứng.

Việc thực hiện mô hình văn phòng cấp ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp tỉnh do ban thường vụ tỉnh ủy xem xét, quyết định.

Đầu mối bên trong (phòng và tương đương) của các cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh ủy được thống nhất thành lập trên một số cơ sở. Cụ thể, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan; tổng số biên chế được cấp có thẩm quyền giao. Tối thiểu có năm người mới thành lập một đầu mối, trường hợp chưa bố trí đủ biên chế thì ít nhất có bốn người mới được thành lập.

Quy định cũng nêu rõ tổng số lượng cấp phó của người đứng đầu các cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh ủy không quá 18 người (riêng tỉnh ủy các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An có không quá 21 người). Đối với Thành ủy Hà Nội và Thành ủy TP.HCM có không quá 24 người.

Phòng có dưới 10 người được bố trí trưởng phòng và không quá hai phó, có từ 10 người trở lên được bố trí không quá ba phó trưởng phòng.

Theo Quy định 04/2018, phòng có dưới 10 người được bố trí trưởng phòng và một phó trưởng phòng; trường hợp có từ 10 người trở lên được bố trí không quá hai phó trưởng phòng.

Tổng số cấp phó của các cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh ủy không quá 15 người. Thành ủy Hà Nội và Thành ủy TP.HCM không quá 18 người. Số lượng cụ thể cấp phó của mỗi cơ quan do ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy xem xét, quyết định...

Liên quan đến cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức, quy định yêu cầu cần bố trị hợp lý, phù hợp với tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm, bảo đảm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan.

Đối với cơ quan ủy ban kiểm tra tỉnh ủy và các cơ quan tham mưu giúp việc của tỉnh ủy phải đảm bảo cơ cấu cán bộ, công chức làm công tác nghiên cứu, tham mưu chiếm đa số và giảm tối đa số lượng người phục vụ.

Với văn phòng tỉnh ủy cần bố trí hợp lý cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức phfu hợp với tiêu chuẩn, chức danh, vị trí việc làm, đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của văn phòng.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Container lật ngang trên đèo Mimosa

Container lật ngang trên đèo Mimosa

(PLO)- Xe container đang đổ đèo Mimosa thì mất lái, lật ngang, dầu nhớt chảy ra đường trơn trượt. CSGT phân luồng cho ô tô lên xuống Đà Lạt đi qua đèo Prenn