Lao động nước ngoài tại Việt Nam đủ 1 năm buộc phải đóng BHXH

Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định chi tiết Luật BHXH và Luật An toàn, vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc đối với người lao động (NLĐ) là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Nghị định này có hiệu lực từ 1-12-2018.

Đối tượng áp dụng đối với NLĐ là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc khi có giấy phép lao động, chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẫm quyền của Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ một năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam.

Theo đó NLĐ nước ngoài làm việc tại Việt Nam thực hiện các chế độ BHXH bắt buộc gồm ốm đau, thai sản, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất.

Lao động nước ngoài tại Việt Nam đủ 1 năm buộc phải đóng BHXH ảnh 1
Từ 1-1-2022, lao động người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, hằng tháng phải đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Ảnh: P.ĐIỀN

Cụ thể từ ngày 1-1-2022, lao động người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, hằng tháng phải đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Đối với NLĐ không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Còn người sử dụng lao động hằng tháng đóng trên quỹ tiền lương tháng đóng BHXH cuả NLĐ gồm: 3% vào quỹ ốm đau và thai sản; 0,5% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất từ ngày 1-1-2022.

Về giải quyết BHXH một lần, trong thời hạn 10 ngày tính đến thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hết thời điểm giấy phép lao động, chứng chỉ hành nghề, giấy phép hành nghề hết hiệu lực (tùy thuộc điều kiện nào đến trước) mà NLĐ không tiếp tục làm việc theo hợp đồng hoặc không gia hạn giấy phép, NLĐ có quyền yêu cầu BHXH một lần nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH.

Theo đó trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan BHXH có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho NLĐ, trường hợp không giải quyết thì trả lời bằng văn bản.

Trong trường hợp NLĐ nước ngoài đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng không còn lưu trú tại Việt Nam có nguyện vọng nhận trợ cấp một lần nộp đơn đề nghệ cơ quan BHXH. Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn đề nghị, cơ quan BHXH có trách nhiệm giải quyết cho NLĐ, trường hợp không giải quyết thì có trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

Cùng lên tiếng: Ma trận cò đất vùng ven TP.HCM

Cùng lên tiếng: Ma trận cò đất vùng ven TP.HCM

Ngày 12-4 vừa qua, 2 huyện Củ Chi và Hóc Môn đã xúc tiến đầu tư toàn diện thành công. Hàng loạt biên bản ghi nhớ đầu tư trên 16,2 tỉ USD đã được ký kết. Ngay lập tức, giá đất từ đất vườn, đất ruộng, đất trồng cây… ở 2 huyện này đã tăng dựng đứng trên 50%. Ảo về giá, loạn về “cò” đang là thực tế ở Củ Chi và Hóc Môn.
'Tuyên chiến' với hàng giả trên không gian mạng

'Tuyên chiến' với hàng giả trên không gian mạng

(PLO)- Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, nhiều đối tượng đã lợi dụng mạng xã hội, thương mại điện tử để kinh doanh, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, kém chất lượng.