Lịch tư vấn pháp luật (Từ 24/2 đến 1/3/2014)

Thứ Hai, 24-2:

  Sáng: Các luật sư

 • ĐINH VĂN THẢO (hành chính, kinh tế, hình sự, nhà đất),
 • ĐẶNG TRƯỜNG THANH (dân sự, hình sự, lao động, kinh tế).

  Chiều: Các luật sư

 • NGUYỄN VĂN HẬU (nhà đất, dân sự, hình sự, kinh tế),
 • TRẦN MINH SAN (nhà đất, dân sự, kinh tế).

Thứ Ba, 25-2:

  Sáng: Các luật sư

 • HOÀNG TIẾN LƯU (dân sự, hình sự, kinh tế, nhà đất),
 • LÊ TRẠCH GIANG (dân sự, kinh doanh, thương mại).

Thứ Tư, 26-2:

  Sáng: Các luật sư

 • MAI TRUNG TÍN (dân sự, nhà đất, kinh tế),
 • NGUYỄN MINH LUẬN (dân sự, hình sự, kinh tế).

Thứ Năm, 27-2: 

  Sáng: Các luật sư

 • PHÙNG THỊ HÒA (hình sự, dân sự, nhà đất),
 • LẠI THỊ LỆ THANH (dân sự, lao động).

Thứ Sáu, 28-2:

  Sáng: Các luật sư

 • LÊ NHẬT QUANG (dân sự, lao động, Luật doanh nghiệp),
 • NGUYỄN THANH VIỆT (hình sự, dân sự, kinh tế, nhà đất),

     Thứ Bảy, 1-3:

  Sáng: Luật sư

 • CAO NGỌC SƠN (dân sự, hình sự, nhà đất),
 • NGUYỄN ĐÌNH DŨNG – chuyên viên Sở Xây dựng TP.HCM.