Từ khóa:

#luật doanh nghiệp
Tìm thấy 93 kết quả
'Còn gì cấp bách thì sửa luôn, không mất cơ hội'

'Còn gì cấp bách thì sửa luôn, không mất cơ hội'

(PLO)- Về việc trình một luật sửa tám luật, Chủ tịch Quốc hội nói:“Nếu có vấn đề Chính phủ phải quy định chi tiết thì Chính phủ nên nghiên cứu một nghị định quy định chi tiết cho nhiều luật, chứ không tám luật có tám nghị định”.