Lịch tư vấn pháp luật (từ 22-8 đến 27-8)
Sáng: Từ 8 giờ đến 11 giờ; chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30. Địa điểm: 34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM.

Thứ Hai, 22-8:

Sáng: Luật sư (LS) DƯƠNG VĂN GIÀU (nhà đất, hình sự).

Chiều: LS LÊ TRẠCH GIANG (dân sự, kinh doanh, thương mại).

Thứ Ba, 23-8:

Sáng: LS NGUYỄN THÚY HƯỜNG (dân sự, hình sự, kinh tế).

Thứ Tư, 24-8:

Sáng: LS BÙI QUANG LIÊM (dân sự, hình sự).

Thứ Năm, 25-8:

Sáng: LS ĐINH VĂN LƯƠNG (tố tụng dân sự, nhà đất).

Thứ Sáu, 26-8:

Sáng: LS LÊ VĂN PHIẾN (nhà đất, dân sự, hình sự).

Thứ Bảy, 27-8:

Sáng: LS LÊ VĂN HOAN (dân sự, hình sự, đất đai).