Lỗi kỹ thuật cầu vượt biển dài nhất: Phê bình 3 đơn vị

Lãnh đạo Bộ GTVT phê bình Ban Quản lý dự án 2, tư vấn giám sát và nhà thầu thi công.

Trong số 11 lỗi kỹ thuật mà Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng chỉ ra có sáu lỗi được khuyến cáo và năm lỗi sai sót kỹ thuật, trong đó có ba lỗi thuộc cầu vượt biển, hai lỗi ở cầu sông Cấm và đường dẫn lên cầu.

Theo ông Công, Bộ GTVT đã giao Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông tiếp tục xem xét những sai sót tại dự án để có hình thức xử lý theo quy định. Với vai trò là chủ đầu tư dự án, Ban Quản lý dự án 2 cũng yêu cầu tư vấn giám sát, nhà thầu nghiêm túc chấn chỉnh, kiểm điểm các cá nhân, đơn vị để xảy ra khiếm khuyết tại dự án.