Long An hết dịch cúm gia cầm

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng vừa hỗ trợ cho tỉnh Long An năm ngàn lít thuốc tiêu độc khử trùng. Hiện tại, ngành thú y tỉnh này đang khẩn trương vệ sinh phòng dịch phạm vi toàn tỉnh để hạn chế khả năng tái phát dịch cúm A/H5N1. Trước đó, tại một số địa phương thuộc hai huyện Tân Trụ và Châu Thành có hiện tượng gia cầm nhiễm cúm chết nên đến ngày 14-2, UBND tỉnh đã có quyết định công bố dịch.

Hoàng Nam