Lương cơ sở sẽ tăng từ 1,21 triệu lên 1,3 triệu đồng

Theo dự thảo, Bộ Nội vụ cho biết mức lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng hiện nay được dùng để tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được thực hiện từ ngày 1-5-2016 tại Nghị định 47/2016.
Mức lương này mới bằng 41,36% bình quân mức lương tối thiểu vùng năm 2016 (2.925.000 đồng/tháng) của khu vực doanh nghiệp và đạt 36,58% bình quân mức nhu cầu sống tối thiểu (3.308.000 đồng/tháng). Điều này dẫn đến tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang còn nhiều khó khăn.
Cũng theo Bộ Nội vụ, tuy điều kiện ngân sách nhà nước còn nhiều khó khăn nhưng để cải thiện đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, Quốc hội đã ban hành Nhị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, trong đó quy định: “Điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.210.000 đồng/tháng lên 1.300.000 đồng/tháng, tăng thêm khoảng 7% từ ngày 1-7-2017”. Vì vậy, việc xây dựng Nghị định điều chỉnh mức lương cơ sở là cần thiết để thực hiện Nghị quyết của Quốc hội.
Theo đó, dự thảo nghị định quy định kể từ ngày 1-7-2017 mức lương cơ sở là 1.300.000 đồng/tháng.
Mức lương cơ sở này áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động (gọi chung là người hưởng lương, phụ cấp) làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở trung ương, ở tỉnh, TP trực thuộc trung ương; ở huyện, quận, thị xã, TP thuộc tỉnh, TP trực thuộc trung ương (cấp huyện); ở xã, phường, thị trấn (cấp xã); ở đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang.
Về đối tượng áp dụng, dự thảo nêu rõ người hưởng lương, phụ cấp quy định nêu trên bao gồm: cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp huyện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 14 Luật Cán bộ, công chức năm 2008; cán bộ, công chức cấp xã quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008; viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật Viên chức năm 2010.
Đối tượng áp dụng cũng bao gồm: người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định 204/2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ nghĩa vụ và công nhân viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; người làm việc trong tổ chức cơ yếu…
Theo dự thảo, mức lương cơ sở dùng làm căn cứ để tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định; tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật; tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm