Lượng nhà ở xã hội chỉ đạt 42% kế hoạch đề ra

Trong thời gian tới các địa phương sẽ tiếp tục triển khai 264 dự án với khoảng 219.000 căn hộ, đáp ứng nhu cầu về nhà ở của người có thu nhập thấp tại các đô thị.

Kết quả này vẫn còn khá thấp, chỉ đạt khoảng 42% so với mục tiêu đề ra trong chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 cả nước cần có 12,5 triệu m2 NƠXH.

Lượng nhà ở xã hội chỉ đạt 42% kế hoạch đề ra ảnh 1
Trong thời gian tới các địa phương sẽ tiếp tục triển khai 264 dự án NƠXH.
Ảnh: QUANG HUY

Hiện nay Bộ Xây dựng đang triển khai xây dựng dự án xây dựng chính sách tổng thể NƠXH tại Việt Nam trong giai đoạn 2021-2030 nhằm hoàn thiện thể chế, pháp luật về NƠXH. Mặt khác, dự án này còn để bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu hụt nhà ở cho các đối tượng thu nhập thấp, công nhân các khu công nghiệp, cũng như cải thiện điều kiện sống của người có thu nhập thấp và trung bình. Qua đó góp phần giúp thị trường nhà ở Việt Nam phát triển bền vững, lành mạnh, cân đối các loại hình nhà ở, đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng cư dân.