‘Mắc bệnh’ làm báo cáo đối phó

Theo bà Đào, các DN Việt thường báo cáo sơ sài về những hạn chế, tồn tại của DN trong năm, không đề ra những giải pháp hiệu quả để khắc phục. Cạnh đó, những quản trị rủi ro, tiến độ các dự án, kết quả đạt được thể hiện trong báo cáo thường niên của các DN đều chung chung.

Ông Nguyễn Sơn, Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cho hay cuộc bình chọn báo cáo thường niên năm nay chính thức được phát động với tiêu chí bình chọn được nâng lên nhằm khuyến khích các DN niêm yết tiếp tục nâng cao hơn nữa tính chuyên nghiệp, chuẩn mực và minh bạch trong việc xây dựng báo cáo. Năm nay, tiêu chí chấm vòng sơ khảo theo hướng khắt khe hơn.

Hạn chót DN nộp báo cáo thường niên năm nay là ngày 21-4-2015. Dự kiến sẽ có hơn 700 báo cáo thường niên của các DN niêm yết trên cả hai Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM và Hà Nội được đưa vào xét chọn.

MINH LONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm