Hỏi giùm bạn

Mất biên bản xử phạt vi phạm giao thông, làm sao nộp phạt?

(PLO)- Bạn đọc hỏi đã lỡ làm mất biên bản vi phạm giao thông thì có được nộp phạt và lấy giấy phép lái xe ra không.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cách đây vài ngày, tôi bị CSGT lập biên bản vi phạm giao thông và tạm giữ giấy phép lái xe. Tuy nhiên, sau đótôi đã làm mất biên bản vi phạm giao thông.

Xin hỏi khi đã bị mất biên bản vi phạm giao thông thì tôi có được nộp phạt và lấy giấy phép lái xe ra không?

Bạn đọc Nguyễn Hữu Thuận (Quận 12, TP.HCM)

Luật sư Trịnh Ngọc Hoàn Vũ, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Điều 57, Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) quy định việc xử phạt vi phạm hành chính có lập biên bản phải được người có thẩm quyền xử phạt lập thành hồ sơ xử phạt.

Trong hồ sơ xử phạt hành chính có biên bản vi phạm hành chính. Biên bản này phải được lập thành ít nhất hai bản, phải được người lập biên bản và người (hoặc đại diện tổ chức) vi phạm ký, trừ trường hợp biên bản được lập theo quy định tại khoản 7 Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Biên bản vi phạm hành chính lập xong phải được giao cho cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính một bản; trường hợp vi phạm hành chính không thuộc thẩm quyền xử phạt của người lập biên bản thì biên bản và các tài liệu khác phải được chuyển cho người có thẩm quyền xử phạt trong thời hạn 24 giờ kể từ khi lập biên bản.

Theo quy định trên thì biên bản xử phạt vi phạm hành chính sẽ được lập thành ít nhất hai bản. Trong đó, giao cho người vi phạm một biên bản, người có thẩm quyền xử phạt sẽ lưu giữ lại một biên bản. Hồ sơ vi phạm được lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ. Do đó, nếu người vi phạm làm mất biên bản xử phạt thì cũng không bị ảnh hưởng gì.

Đến thời hạn nộp phạt, bạn có thể đến kho bạc nhà nước và trình bày việc bạn làm mất biên bản vi phạm và nộp phạt vẫn diễn ra theo đúng quy trình.

Sau khi nộp phạt, bạn đến phòng CSGT hoặc đội CSGT nơi xử phạt ghi trong quyết định xử phạt để nhận lại giấy phép lái xe.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm