Mở rộng thị trường hàng Việt đến các nước trong khu vực

Làm việc với ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của TP.HCM, ông Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao sự vào cuộc đúng hướng, nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả của TP.HCM thông qua công tác truyền thông.

“Trên cơ sở làm tốt thị trường trong nước, các doanh nghiệp lớn của TP.HCM cần xem xét đẩy mạnh mở rộng thị trường bán lẻ hàng Việt Nam đến các nước khu vực ASEAN” - ông Nguyễn Thiện Nhân nói.

Đến nay, TP.HCM đã có trên 1.000 doanh nghiệp có sản phẩm đạt danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao” (chiếm khoảng 50% số lượng của cả nước); nhiều thương hiệu phát triển vững chắc tại thị trường nội địa và chủ động mở rộng thị trường xuất khẩu.

N.ANH (Theo chinhphu.vn)