MobiFone lên tiếng về hủy hợp đồng mua 95% cổ phần AVG

Ngày 13-3, Tổng Công ty Viễn thông MobiFone đã phát thông cáo về việc hủy hợp đồng thỏa thuận mua 95% cổ phần của AVG.

MobiFone lên tiếng về hủy hợp đồng mua 95% cổ phần AVG ảnh 1

Tổng Công ty Viễn thông MobiFone, cho biết hai bên đang tiến hành các thủ tục còn lại để hủy hợp đồng.

Thông cáo nêu rõ, qua thông tin báo chí về kết luận chỉ đạo của Ban Bí thư, thực hiện chỉ đạo của Bộ TT&TT, Tổng Công ty Viễn thông MobiFone đã báo cáo Bộ TT&TT chủ trương hủy hợp đồng thỏa thuận mua 95% cổ phần của AVG và đã được Bộ TT&TT đồng ý.

Hiện nay Tổng Công ty Viễn thông MobiFone và nhóm cổ đông AVG đang xúc tiến việc hủy bỏ hợp đồng thỏa thuận mua bán cổ phần theo các quy định pháp luật. Theo thỏa thuận hai bên, nhóm cổ đông AVG đã đặt cọc số tiền gần 450 tỉ đồng để cam kết thực hiện việc hủy hợp đồng.

Hai bên sẽ khẩn trương xem xét và thực hiện những công việc cần thiết trên tinh thần thiện chí, đảm bảo không thiệt hại cũng như không ảnh hưởng tới nguồn vốn và lợi ích của Nhà nước.

Hiện nay, ưu tiên của Tổng Công ty Viễn thông MobiFone là tập trung vào việc hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018. MobiFone mong muốn nhận được sự giúp đỡ và hợp tác của các cơ quan thông tấn báo chí để MobiFone hoàn thành nhiệm vụ được giao.