Một huyện nợ giáo viên trên 17,2 tỉ đồng

Tờ trình do Chủ tịch UBND huyện Thới Bình Trần Văn Dũng ký. Theo huyện, nguồn ngân sách của địa phương đang gặp khó khăn, không đủ để trả năm khoản nợ. Cụ thể, huyện Thới Bình nợ chế độ phụ cấp ưu đãi và thu hút giáo viên về xã Hồ Thị Kỷ gần 1,8 tỉ đồng, chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo hơn 7,1 tỉ đồng, nâng lương cho giáo viên từ 85% lên 100% 4,8 tỉ đồng, trợ cấp thôi việc gần 500 triệu đồng và 30% BHYT cho học sinh 3 tỉ đồng.

“Kinh phí phân bổ cho sự nghiệp giáo dục không tăng nhưng phải chi thêm nhiều nội dung phát sinh nên huyện còn nợ chế độ giáo viên” - tờ trình nêu.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm