Một số sở ngành ở Đồng Nai ‘lười’ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thanh tra Chính phủ vừa thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, công tác quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Kết luận Thanh tra Chính phủ chỉ rõ, Đồng Nai đã xây dựng và phê duyệt kế hoạch thanh tra hàng năm chậm so với quy định, có địa phương, đơn vị phải điều chỉnh kế hoạch một số năm và nhiều cuộc thanh tra. Một số cuộc thanh tra chưa đảm bảo về trình tự, chất lượng chưa cao.

Một số địa phương, đơn vị chưa thực hiện tốt công tác tiếp công dân, nhất là khối các Sở ngành của tỉnh. Các đơn vị này không ban hành, không công khai, không bố trí cán bộ tiếp công dân thường xuyên. Việc tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2013-2015 và thủ trưởng một số địa phương, đơn vị chưa đầy đủ, thiếu số ngày so với quy định.

Trụ sở UBND tỉnh Đồng Nai. Ảnh: AX.

Ngoài ra, chất lượng xử lý đơn thư ở một số đơn vị chưa được tốt, ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác tiếp công dân và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ảnh kiến nghị của công dân. Việc xác minh, giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Các địa phương, đơn vị được thanh tra chưa thực hiện đầy đủ việc công khai minh bạch trong hoạt động tài chính, ngân sách, như không công khai trên cổng thông tin điện tử, không báo cáo hoặc báo cáo không đầy đủ về quản lý, sử dụng tài sản công.

Thanh tra Chính phủ còn xác định một số địa phương, đơn vị ở tỉnh Đồng Nai không thực hiện đúng quy định về công khai, minh bạch trong công tác tuyển dụng như không công khai hoặc công khai không đầy đủ thông báo tuyển dụng; không lập danh sách hoặc không công khai danh sách người đủ điều kiện dự tuyển; không tổ chức phúc khảo, không công khai kết quả tuyển dụng.

Ở tỉnh Đồng Nai còn có tình trạng chậm lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai, không phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, không có sổ theo dõi, giao nhận bản kê khai và không xây dựng kế hoạch công khai bản kê khai tài sản thu nhập theo quy định…

Kết luận Thanh tra Chính phủ xác định các hạn chế, thiếu sót nêu trên thuộc trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai và Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai; lãnh đạo Sở ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị và được Thủ tướng Chính phủ thống nhất chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, thủ trưởng các địa phương, đơn vị trong việc không tổ chức tiếp công dân định kỳ hoặc tiếp dân không đầy đủ số ngày theo quy định.

Đồng thời, kiến nghị tỉnh Đồng Nai phải tập trung xử lý dứt điểm một số vụ việc khiếu kiện, tố cáo chưa được thụ lý để giải quyết theo quy định hoặc còn tồn đọng, kéo dài trên địa bàn.

Tập trung xử lý dứt điểm một số vụ việc khiếu nại, tố cáo chưa được thụ lý để giải quyết theo quy định hoặc còn tồn đọng, kéo dài trên địa tỉnh Đồng Nai. Chỉ đạo kiểm điểm rút kinh nghiệm về các hạn chế liên quan đến chất lượng một số cuộc thanh tra, thực hiện đầy đủ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm