Mức thưởng tết

Luật sư LẠI THỊ LỆ THANH trả lời: Pháp luật hiện hành không có quy định về việc thưởng tết và lương tháng 13. Điều 64 Bộ luật Lao động; khoản 2, khoản 3 Điều 11 Nghị định số 114 ngày 31-12-2002 của Chính phủ quy định: Căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh hằng năm của doanh nghiệp và mức độ hoàn thành công việc của người lao động, người sử dụng lao động thưởng cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp trên cơ sở hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể mà hai bên đã thỏa thuận.

Tội tham ô tài sản

Trường hợp nhân viên ấp lấy 200.000 đồng trong số tiền vận động cứu trợ bão lụt bỏ túi riêng thì có phạm tội tham ô tài sản hay không?

Nguyencabay (bayca…@yahoo.com)

Luật sư TRẦN NGỌC QUÝ trả lời: Đối với tội tham ô tài sản được quy định tại Điều 278 Bộ luật Hình sự năm 1999, theo điểm a khoản 2 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2009, mức định lượng tối thiểu để truy cứu trách nhiệm hình sự là từ 2 triệu đồng.

Trường hợp chiếm đoạt tài sản dưới 2 triệu đồng thì phải thuộc một trong các trường hợp sau đây mới truy cứu trách nhiệm hình sự: Gây hậu quả nghiêm trọng; đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm; đã bị kết án về một trong các tội phạm về tham nhũng, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

KIM PHỤNG ghi

Tục lệ lì xì, nên bỏ hay giữ?

Tục lệ lì xì, nên bỏ hay giữ?

(PLO)- Lì xì là tục lệ lâu đời của nước ta, tuy nhiên hiện nay không ít người đồng tình với một đạo diễn khi cho rằng “lì xì đúng là cái nợ”.

Sao phải chờ đến 30 Tết mới mua hoa?

Sao phải chờ đến 30 Tết mới mua hoa?

(PLO)- Nhiều người đợi đến 30 Tết mới mua hoa mong có giá rẻ hơn. Theo chuyên gia tâm lý Võ Minh Thành, để ai cũng có Tết, người mua hoa nên thay đổi thói quen này.