Năm 2016, 100% dân Bình Chánh sẽ được dùng nước sạch

Báo cáo với đoàn kiểm tra, UBND huyện Bình Chánh cho biết hiện có 76.711/155.643 hộ dân trên địa bàn chưa được sử dụng nước sạch. Huyện đang phấn đấu đến cuối năm 2016 đạt tỉ lệ 100% hộ dân sử dụng nước sạch. Các giải pháp được đưa ra là phát triển đường ống cấp 3, trạm cấp nước, lắp đặt 52 đồng hồ tổng, lắp đặt 433 bồn nước, thiết bị lọc nước...

Ghi nhận cố gắng của UBND huyện Bình Chánh, ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách HĐND TP.HCM, yêu cầu: “Còn một hộ dân ở địa bàn chưa có nước cũng phải đưa nước vào cho dân, bằng mọi cách”.