Năm 2023, hệ số điều chỉnh tăng thu nhập của công chức TP.HCM tối đa là 1,8 lần

0:00 / 0:00
0:00
(PLO)- HĐND TP.HCM đồng ý tiếp tục thực hiện chi trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ, viên chức trong năm 2023, với mức tối đa là 1,8 lần so với tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ.

Ngày 9-12, HĐND TP.HCM đã thông qua Nghị quyết 27/2022/NQ-HĐND quy định hệ số điều chỉnh tăng thu nhập năm 2023 đến hết thời gian thực hiện thí điểm theo Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Nghị quyết quy định hệ số điều chỉnh tăng thu nhập năm 2023 đến hết thời gian thí điểm theo Nghị quyết 54 để thực hiện cơ chế đặc thù tại từng đơn vị tối đa là 1,8 lần so với tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ.

Trước đó, tại Nghị quyết 04/2022/NQ-HĐND ngày 7-4-2022, hệ số điều chỉnh thu nhập tăng thêm tối đa là 1,2 lần so với tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ.

Năm 2023, hệ số điều chỉnh tăng thu nhập của công chức TP.HCM tối đa là 1,8 lần ảnh 1

Cán bộ TP.HCM đang tiếp nhận hồ sơ của người dân. Ảnh: LÊ THOA

UBND TP có trách nhiệm cân đối nguồn cải cách tiền lương để đảm bảo tăng lương theo lộ trình của Chính phủ (dự kiến vào tháng 7-2023) và thực hiện chi trả thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND của HĐND TP trong năm 2023 đến hết thời gian thí điểm Nghị quyết 54 theo hệ số điều chỉnh thu nhập tăng thêm nêu trên.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do TP quản lý ban hành kèm theo Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố.

Thường trực HĐND TP, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND TP giám sát chặt chẽ quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết 27 được HĐND TP.HCM khóa X, kỳ họp thứ 8, thông qua ngày 9-12-2022, có hiệu lực từ ngày 1-1-2023.

18 đối tượng cảnh vệ hiện nay gồm những ai?

18 đối tượng cảnh vệ hiện nay gồm những ai?

(PLO)- Theo Luật Cảnh vệ 2017, nhóm đối tượng là con người gồm cán bộ lãnh đạo chủ chốt, cấp cao của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; khách quốc tế có tiêu chuẩn tương đương.