Năng suất lúa thấp, có thể phải bồi thường gần nửa tỉ đồng

Ngành nông nghiệp huyện cùng với chính quyền xã Hậu Mỹ Bắc B đã có công văn gửi Công ty Bảo vệ Thực vật An Giang để yêu cầu xem xét lại mức bồi thường, hỗ trợ cho nông dân.

Trước đó, nhiều nông dân tại Hậu Mỹ Bắc đã tham gia mô hình “Cánh đồng mẫu lớn” do Công ty Bảo vệ Thực vật An Giang hỗ trợ giống và kỹ thuật từ lúc gieo sạ đến khi thu hoạch. Sau đó do năng suất lúa kém, đại diện công ty chấp nhận hỗ trợ cho các hộ dân có năng suất lúa dưới 7,2 tấn/ha (các hộ này sẽ được công ty bù lỗ số tiền chênh lệch cho bằng với mức năng suất 8-10 tấn/ha).

Tuy nhiên, hơn 100 hộ nông dân không đồng ý và yêu cầu công ty phải hỗ trợ bồi thường cho các trường hợp năng suất lúa dưới 8,2 tấn/ha. Nếu yêu cầu của nông dân được chấp nhận, Công ty Bảo vệ Thực vật An Giang có thể sẽ phải chi số tiền hỗ trợ bồi thường gần 500 triệu đồng.

HOÀNG NAM