Ngày hội việc làm Hoa ngữ

Chương trình nhằm giúp người lao động, sinh viên, thanh niên thông thạo tiếng Hoa, có trình độ chuyên môn tìm được công việc phù hợp.

Ngày hội sẽ diễn ra từ 8 giờ 30 đến 16 giờ 30 với các hoạt động: giới thiệu nội dung “tái đào tạo, tái tìm việc làm”; tuyển dụng, phỏng vấn trực tiếp ứng viên tại các gian hàng; giới thiệu chương trình “hoạch định hướng nghiệp” cho thanh niên, sinh viên... Ngày hội dự kiến thu hút sự tham gia của 30 doanh nghiệp với gần 1.000 công việc cần tuyển dụng.

K.HUY