Nghệ An bế mạc Đại hội, phấn đấu thu ngân sách 30 ngàn tỉ đồng

Chiều 18-10, sau ba ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020- 2025 đã bế mạc.

Nghệ An bế mạc Đại hội, phấn đấu thu ngân sách 30 ngàn tỉ đồng ảnh 1
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020- 2025 gồm 64 người.

Ông Thái Thanh Quý, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu bế mạc nhấn mạnh: “Đại hội đã thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 – 2025 với sự đồng thuận, thống nhất cao, thể hiện ý chí, nguyện vọng, biểu thị quyết tâm cao hơn, khát vọng lớn hơn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An trong nhiệm kỳ mới với mục tiêu lớn.

Mục tiêu lớn đó là: Phấn đấu đến năm 2025 Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc, năm 2030 trở thành tỉnh khá trong cả nước.

Đại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến và bày tỏ sự nhất trí đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Qua đó, đã thể hiện sự tập trung trí tuệ, trách nhiệm cao, tiếp tục khẳng định sự tin tưởng tuyệt đối của toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân Nghệ An đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta”.

Nghệ An bế mạc Đại hội, phấn đấu thu ngân sách 30 ngàn tỉ đồng ảnh 2
Ông Thái Thanh Quý (44 tuổi), Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa XVIII được Ban chấp hành Đảng bộ Nghệ An khóa XIX hành tín nhiệm bầu tái cử giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020- 2025 gồm 64 người. Đại hội cũng đã bầu 29 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đại diện cho tiếng nói của hơn 19 vạn Đảng viên của Đảng bộ, dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, khóa XIX, đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 16  người, bầu Bí thư và các Phó Bí thư Tỉnh ủy, bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Kết quả của các phiên bầu cử tại Đại hội và bầu cử tại phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cơ bản đạt số phiếu cao, tập trung, thể hiện sự tin tưởng, đoàn kết nhất trí cao trong toàn Đảng bộ.

Nghệ An bế mạc Đại hội, phấn đấu thu ngân sách 30 ngàn tỉ đồng ảnh 3
Các đại biểu tại Đại hội. 

Tỉnh Nghệ An đưa ra chỉ tiêu cho nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2021 - 2025 đạt 9,5 - 10,5%/năm. GRDP bình quân đầu người năm 2025 đạt khoảng 83 triệu đồng. Thu ngân sách đến năm 2025 đạt 26.000 - 30.000 tỉ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021 - 2025 đạt khoảng 500 ngàn tỷ đồng.

Tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đến năm 2025 đạt 36%.Tỷ lệ làng, bản, khối phố văn hoá: 71 - 73%; tỷ lệ xã, phường, thị trấn có thiết chế văn hoá, thể thao 82%. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đến năm 2025: 75 - 78%.

Đến năm 2025, Nghệ An có 13 bác sĩ và 39 giường bệnh trên 1 vạn dân; 93% xã, phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế, 90% trạm y tế xã có bác sĩ công tác.