Người dân khai thác thông tin từ cơ sở dữ liệu quốc gia bằng tin nhắn

0:00 / 0:00
0:00
(PLO)- Công dân có thể khai thác thông tin của mình trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thông qua dịch vụ nhắn tin.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQG).

Theo dự thảo, cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị khai thác, sử dụng thông tin trong CSDLQG về dân cư khi được cơ quan quản lý CSDLQG về dân cư có thẩm quyền cung cấp thông tin thì phải nộp phí.

Tuy nhiên, trường hợp công dân khai thác thông tin cá nhân của chính bản thân mình hoặc cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội khai thác thông tin thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình thì không bị thu phí.

Thời gian tới, khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú và nhiều loại giấy tờ khác sẽ không còn được cấp bản giấy, người dân sẽ thông qua việc khai thác thông tin từ CSDLQG để thực thủ tục hành chính, tham gia giao dịch…

Về thủ tục khai thác thông tin trong CSDLQG, Nghị định 37/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 137/2015 hướng dẫn Luật Căn cước công dân quy định công dân được khai thác thông tin của mình trong cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư bằng tin nhắn và nhiều hình thức khác.

Cụ thể, khoản 8 Điều 1 Nghị định 37/2021, công dân khai thác thông tin của mình trong CSDLQG về dân cư bằng văn bản yêu cầu cung cấp thông tin hoặc thông qua dịch vụ nhắn tin, cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công Bộ Công an.

Đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có văn bản yêu cầu cung cấp thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì gửi người có thẩm quyền cho phép theo quy định. Văn bản đề nghị cung cấp thông tin phải nêu rõ lý do cần khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; thời gian khai thác, thông tin cần khai thác và cam đoan về việc chịu trách nhiệm trong sử dụng thông tin khi được cung cấp.

'Tổ ấm tôi mơ: Nơi giới trẻ xây dựng tổ ấm thật sự'

'Tổ ấm tôi mơ: Nơi giới trẻ xây dựng tổ ấm thật sự'

(PLO)- Một trong 5 vị giám khảo đóng vai trò cầm cân nảy mực cho cuộc thi viết 'Tổ ấm tôi mơ' đó là TS Khoa học, Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, thành viên Ban chấp hành Hội Kiến trúc sư TP.HCM. Trong chuyên mục Nhận định hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn và cũng là giải đáp của ông đối với những thắc mắc mà bạn trẻ gửi đến BTC cuộc thi.