Các quan điểm trái chiều việc xử lý người nghiện

Các quan điểm trái chiều việc xử lý người nghiện

(PL)- Trong khi các chuyên gia có quan điểm khác nhau về việc xem người nghiện ma túy là tội phạm hay bệnh nhân cần chữa trị thì những người hằng ngày trực tiếp xử lý, tiếp xúc với đối tượng này cũng có quan điểm khác nhau.