Người Việt mua gần 300 ngàn xe ô tô trong năm 2020

Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 47.865 xe trong tháng 12-2020.

Trong đó, bao gồm 36.856 xe du lịch, tăng 28% so với cùng kỳ tháng trước; 10.673 xe thương mại tăng 50% so với cùng kỳ tháng trước và 336 xe chuyên dụng giảm 30%.

Sản lượng xe lắp ráp trong nước đạt 29.382 xe, tăng 25% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 18.483 xe, tăng 44%.

Tính chung, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 12-2020 đạt 296.634 xe giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, xe ô tô du lịch giảm 7%, xe thương mại giảm 10% và xe chuyên dụng giảm 26% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến hết tháng 12-2020, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 1% trong khi xe nhập khẩu giảm 17% so với cùng kì năm ngoái.