Nguyễn Kim đã thế chân Thế Giới Di Động tại BigC

Đáng chú ý, Nguyễn Kim cũng mở tám trung tâm theo mô hình shop-in-shop trong hệ thống trung tâm thương mại BigC.

Trước đó, Thế Giới Di Động đã phải rút 22 cửa hàng ra khỏi hệ thống siêu thị BigC sau khi hệ thống siêu thị này lọt vào tay người Thái. Thời điểm đó nhiều chuyên gia dự báo không loại trừ khả năng đại gia Thái muốn đẩy Thế Giới Di Động ra khỏi hệ thống siêu thị BigC để đưa mặt hàng điện máy, điện thoại của Thái vào.