Nhà lãnh đạo Nguyễn Duy Trinh, tấm gương về trí tuệ, nhân cách

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh: Sinh ra tại tỉnh Nghệ An, mảnh đất địa linh nhân kiệt giàu truyền thống cách mạng, ông Nguyễn Duy Trinh đã tiếp nối tinh thần yêu nước và truyền thống vẻ vang của quê hương, sớm giác ngộ cách mạng và trở thành một chiến sĩ cộng sản gan dạ tham gia quá trình đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc.

Các đại biểu xem triển lãm về cuộc đời hoạt động cách mạng của nhà lãnh đạo Nguyễn Duy Trinh. Ảnh: plo.vn

Phó Thủ tướng khẳng định cuộc đời hoạt động cách mạng, tư cách đạo đức và tinh thần cống hiến của ông Nguyễn Duy Trinh là một tấm gương về trí tuệ, nhân cách và đạo đức mẫu mực cho mỗi cán bộ, đảng viên noi theo.

Phó Thủ tướng cho rằng hội thảo khoa học là dịp để các đại biểu nghiên cứu, trao đổi và rút ra bài học kinh nghiệm từ cuộc đời hoạt động cách mạng của ông Nguyễn Duy Trinh…, góp phần tiếp tục hoàn thiện đường lối đổi mới, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Nhắc tới Nguyễn Duy Trinh, chúng ta phải nhắc đến vai trò và dấu ấn rất quan trọng của ông trong quá trình đàm phán và thực thi Hiệp định Paris”.

Ông Nguyễn Duy Trinh nguyên là Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao (1965-1980).

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm