Nhà mạng khóa 34.700 thuê bao phát tán cuộc gọi rác

Theo Cục Viễn thông (Bộ TT&TT), trong ba tháng gần đây, các nhà mạng đã khóa chiều đi với 34.700 thuê bao phát tán cuộc gọi rác, đồng thời ngăn chặn trên 9 triệu cuộc gọi giả mạo.

Việc ngăn chặn cuộc gọi rác được các doanh nghiệp viễn thông thực hiện theo quy trình 4 bước: Xác định các thuê bao nghi phát tán cuộc gọi rác; xác thực lại xem đó có phải là cuộc gọi rác hay không; ngăn chặn; chăm sóc khách hàng, xử lý khiếu nại.

Chỉ riêng tháng 9-2020, các nhà mạng đã khóa 16.288 thuê bao.

Theo Cục Viễn thông, vẫn còn cuộc gọi rác do người dân phối hợp chưa tốt. Cụ thể, để xác thực cuộc gọi rác, nhà mạng nhắn tin hoặc gọi đến người dân đề nghị xác thực nhưng chỉ 5 đến 7% người hợp tác trả lời.

Cũng theo Cục Viễn thông, trong ba tháng qua, các nhà mạng ngăn chặn trên 9 triệu cuộc gọi giả mạo.