Nhật xây nhà máy đóng tàu biển ở Cam Ranh

Dự án được triển khai tại xã Cam Thịnh Đông (TP Cam Ranh), trên diện tích 304 ha. Dự án được tiến hành theo hai giai đoạn và hoạt động trong vòng 50 năm.

Trong bốn năm, Công ty Oshima Shipuilding sẽ hoàn thành các thủ tục đầu tư và triển khai xây dựng, lắp đặt cơ sở hạ tầng, trang thiết bị của giai đoạn 1. Giai đoạn này, khả năng mỗi năm nhà máy đóng mới 12 chiếc tàu có trọng tải từ 37.000 tấn đến 56.000 tấn/chiếc, theo các tiêu chuẩn hiện đại. Sau đó nhà máy sẽ tiếp tục triển khai giai đoạn 2, hoàn thiện dự án với năng lực đóng mới 24 chiếc tàu/năm.

AX