Nhiều bất cập khi thu hồi giấy chứng nhận

Theo Sở TN&MT, Sở nhận được nhiều đơn khiếu nại của người dân (là người nhận chuyển nhượng) về việc bị thu hồi giấy chứng nhận, trong khi họ là người sở hữu, mua bán ngay tình, đúng pháp luật. Các địa phương như quận 6, 9, Thủ Đức, Bình Tân, Bình Chánh, Cần Giờ… cũng gặp rất nhiều trường hợp tương tự.

Sở TN&MT cho rằng theo quy định (Nghị định 181/2004 và 88/2009 về cấp giấy chứng nhận) thì phải thu hồi những giấy chứng nhận đã cấp trái pháp luật. Tuy nhiên, thế nào là “trái pháp luật” thì các nghị định trên chưa nêu cụ thể và cũng chưa đề cập đến hậu quả sau khi thu hồi giấy. Trong khi đó, Bộ luật Dân sự 2005 và Luật Đất đai 2013 có điều khoản bảo vệ cho người mua ngay tình. Cụ thể là những trường hợp cấp sai thì vẫn thu hồi nhưng trừ trường hợp đã chuyển nhượng. Sở TN&MT cho rằng trong khi chờ nghị định hướng dẫn Luật Đất đai mới, các địa phương cần cân nhắc kỹ trước khi thu hồi giấy trong trường hợp chủ đất đã chuyển nhượng.

V.HOA