NHNN yêu cầu đảm bảo công tác an ninh thông tin toàn hệ thống

Theo đó nhiệm vụ chủ yếu là đào tạo và xây dựng đội ngũ chuyên gia về an ninh thông tin đáp ứng yêu cầu tình hình mới; Tăng cường quản lý việc sử dụng Internet và máy tính cá nhân…;

Phối hợp với các đơn vị làm công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin của Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông để phát hiện, ngăn ngừa và xử lý kịp thời các hành vi, thủ đoạn của tội phạm công nghệ cao.

Mặt khác phải tăng cường kiểm tra, giám sát hệ thống công nghệ thông tin và dịch vụ, tiện ích thanh toán không dùng tiền mặt của các tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, đảm bảo các dịch vụ cung cấp cho khách hàng thông suốt, liên tục và an toàn…

 YT

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

(PLO)- Theo Thông tư 02/2023 của Bộ GTVT có hiệu lực từ 0g ngày 22-3, chu kỳ kiểm định xe ô tô chở người các loại đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải (xe cá nhân, xe gia đình) có chu kỳ đầu tiên tăng từ 30 tháng lên 36 tháng như bảng dưới đây.