Những chính sách có hiệu lực thi hành trong tháng 3-2016

Tiết kiệm chi từ ngân sách
Từ 16-3, cơ quan Nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập phải thực hiện thuê máy móc, thiết bị mà trên thị trường có cung cấp dịch vụ cho thuê trong các trường hợp như: Máy móc, thiết bị có nhu cầu sử dụng trong thời gian dưới 12 tháng hoặc chỉ sử dụng tối đa không quá 3 lần/năm; Máy móc, thiết bị phục vụ công tác quản lý dự án có nhu cầu sử dụng dưới 50% thời gian sử dụng theo chế độ quy định.
Khi thay thế máy móc, thiết bị chuyên dùng hoặc máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến, cơ quan Nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập phải thực hiện nhận điều chuyển từ các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo quyết định của cấp có thẩm quyền; trường hợp không có máy móc, thiết bị để nhận điều chuyển thì mới được mua mới. Nội dung này quy định tại thông tư 19/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan Nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập.
Tốc độ xe chạy phụ thuộc đường giao thông
Từ ngày 1-3, tốc độ chạy xe trong khu đông dân cư sẽ phụ thuộc vào loại đường xe chạy mà không phụ thuộc vào loại xe như quy định trước đây. Cụ thể: tốc độ tối đa trên đường bộ (trừ đường cao tốc) trong khu vực đông dân cư của ô tô là 60km/h nếu chạy trên đường đôi (có dải phân cách giữa) hoặc đường một chiều có từ hai làn xe trở lên và 50km/h nếu chạy trên đường hai chiều không có dải phân cách giữa hoặc đường một chiều có một làn xe. Thông tư 91/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ có hiệu lực thi hành từ ngày 1-3 quy định.
Ở ngoài khu vực đông dân cư, tốc độ tối đa cho phép của xe ô tô con, ô tô chở người đến 30 chỗ trên đường đôi hoặc đường một chiều có từ hai làn xe là 90km/h; xe ô tô chở người trên 30 chỗ là 80km/h; xe bus là 70km/h. Trên đường hai chiều không có dải phân cách hoặc đường một chiều có một làn, tốc độ tối đa cho phép của các loại xe ô tô này lần lượt là 80km/h; 70km/h và 60km/h.
Xe máy khi tham gia giao thông (trừ đường cao tốc), tốc độ tối đa được xác định theo báo hiệu đường bộ nhưng không quá 40km/h. Trên đường cao tốc, người điều khiển ô tô, xe máy phải tuân thủ tốc độ tối đa không quá 120km/h.
Căn cứ lỗi để chia tài sản khi ly hôn
Từ 1-3, vợ chồng ly hôn, việc chia tài sản được thực hiện theo nguyên tắc chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố như: Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng, ttrong đó, bên gặp khó khăn hơn sau khi ly hôn sẽ được chia phần tài sản nhiều hơn; Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung (trong đó, người vợ hoặc chồng ở nhà chăm sóc con, gia đình mà không đi làm vẫn được tính là lao động có thu nhập tương đương với thu nhập của chồng hoặc vợ đi làm) ; Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng (trường hợp người chồng có hành vi bạo lực, không chung thủy thì khi giải quyết ly hôn, Tòa án sẽ xem xét đến yếu tố lỗi của người chồng khi chia tài sản chung)…

Những chính sách có hiệu lực thi hành trong tháng 3-2016 ảnh 1
Ảnh minh họa

Khi giải quyết chia tài sản, Tòa án phải xem xét để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động…Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình quy định.
Phong, thăng, giáng cấp quân hàm theo quy định mới
Từ ngày 12-3, thời hạn thăng cấp hàm quân đội được quy định như sau: đối với hạ sĩ quan, binh sĩ đang công tác tại đơn vị, thăng cấp bậc binh nhất cho binh nhì khi có đủ sáu tháng phục vụ tại ngũ. Thăng cấp bậc hạ sĩ cho binh nhất được bổ nhiệm chức vụ phó tiểu đội trưởng hoặc các chức vụ tương đương, không phụ thuộc vào thời hạn; các chức danh có cấp bậc hạ sĩ và binh sĩ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ đã giữ cấp bậc binh nhất đủ sáu tháng… Thông tư 07/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định phong, thăng, giáng cấp bậc quân hàm; bổ nhiệm chức vụ, giáng chức, cách chức; chức vụ tương đương và cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam quy định.
Quy chế thi tuyển thẩm phán các cấp
Theo quy chế mới về thi tuyển thẩm phán các cấp, có hiệu lực thi hành từ ngày 17-3, đối tượng được tham gia thi tuyển chọn thẩm phán sơ cấp là người có trình độ cử nhân luật trở lên; đã được đào tạo nghiệp vụ xét xử, có thời gian làm công tác pháp luật từ năm năm trở lên; có năng lực xét xử những vụ án và giải quyết những việc khác thuộc thẩm quyền của tòa án theo quy định của luật tố tụng. Thẩm phán trung cấp và cao cấp cũng phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại quy chế mới được tham gia thi tuyển.
Thi tuyển chọn, thi nâng ngạch thẩm phán được tổ chức ít nhất mỗi năm hai kỳ, trường họp cần thiết, chủ tịch Hội đồng Thi tuyển chọn thẩm phán sơ cấp, thẩm phán trung cấp, thẩm phán cao cấp quyết định bổ sung kỳ thi. Thời gian, địa điểm thi, nội dung các môn thi, hình thức thi do Hội đồng Thi tuyển chọn thẩm phán sơ cấp, thẩm phán trung cấp, thẩm phán cao cấp quyết định.
Nâng trợ cấp khó khăn cho thân nhân liệt sĩ
Từ ngày 1-3, nâng mức trợ cấp khó khăn đột xuất với gia đình chiến sĩ phải di dời chỗ ở và thân nhân chiến sĩ từ trần, mất tích sẽ được tăng thêm 1 triệu đồng/suất so với quy định trước đây. Cụ thể, trợ cấp 3 triệu đồng/suất/lần đối với trường hợp gia đình chiến sĩ, hạ sĩ quan gặp tai nạn, hỏa hoạn, thiên tai dẫn đến nhà ở bị sập, trôi, cháy hoặc phải di dời chỗ ở; trợ cấp 2 triệu đồng/suất áp dụng với trường hợp thân nhân của hạ sĩ quan, chiến sĩ từ trần, mất tích.
Nghị định số 05/2016/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách đối với thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân có hiệu lực thi hành từ ngày 1-3.
Thống nhất giá dịch vụ khám chữa bệnh BHYT
Từ ngày 1-3, giá dịch vụ khám bệnh BHYT bao gồm chi phí trực tiếp và phụ cấp đặc thù. Theo đó, với bệnh viện hạng đặc biệt và hạng I, mức giá được áp dụng là 20.000 đồng/lượt; bệnh viện hạng II là 15.000 đồng/lượt; hạng III là 10.000 đồng/lượt và hạng IV là 7.000 đồng/lượt. Trường hợp hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chỉ khi mời chuyên gia đơn vị khác đến hội chẩn tại cơ sở khám, chữa bệnh) thì mức giá là 200.000 đồng/lượt. Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC của Bộ Y tế, Bộ Tài chính về việc quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc quy định.

Những chính sách có hiệu lực thi hành trong tháng 3-2016 ảnh 2
Ảnh minh họa

Phải đưa chứng khoán vào giao dịch trong vòng 90 ngày
Từ ngày 1-3, tổ chức có chứng khoán bị hủy niêm yết (bắt buộc hay tự nguyện) chỉ được đăng ký niêm yết lại sau 12 tháng kể từ ngày bị hủy nếu đáp ứng được các điều kiện tương ứng, trừ trường hợp hủy niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội do đã được chấp thuận niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh hoặc ngược lại.
Tổ chức được chấp thuận niêm yết chứng khoán trên Sở Giao dịch chứng khoản phải đưa chứng khoán vào giao dịch trong vòng 90 ngày, kể từ ngày được Sở Giao dịch chấp thuận; sau thời hạn này, quyết định chấp thuận sẽ mặc nhiên hết hiệu lực. Thông tư 202/2015/TT-BTC hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 1-3.
Đại lý chi, trả ngoại tệ
Một tổ chức tín dụng chỉ được làm đại lý chi, trả ngoại tệ cho một tổ chức kinh tế; trong khi đó, một tổ chức tín dụng, một tổ chức kinh tế có thể làm đại lý chi, trả ngoại tệ cho một hoặc nhiều tổ chức tín dụng được phép. Tổ chức kinh tế, tổ chức tín dụng làm đại lý chi, trả ngoại tệ không được ủy quyền lại việc chi, trả cho tổ chức kinh tế, tổ chức tín dụng khác. Thông tư số 34/2015/TT-NHNN hướng dẫn hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ có hiệu lực thi hành từ ngày 1-3.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm