Những nội dung chính của Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

(PLO)- Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV sẽ xem xét, thông qua 7 dự án luật, 4 dự thảo Nghị quyết và cho ý kiến 7 dự án luật khác; dành nhiều thời gian xem xét các vấn đề kinh tế-xã hội.
Những nội dung chính của Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV ảnh 1