5 luật, 17 nghị quyết được thông qua tại kỳ họp 3, Quốc hội khoá XV

(PLO)- Sau 19 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV đã thành công tốt đẹp. Quốc hội đã thông qua năm dự án luật; 17 Nghị quyết; xem xét, cho ý kiến sáu dự án luật cùng nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội của đất nước.
5 luật, 17 nghị quyết được thông qua tại kỳ họp 3, Quốc hội khoá XV ảnh 1