Ô tô, xe máy đi vào khu vực cấm bị tước bằng lái tới 3 tháng

Người điều khiển xe tham gia giao thông đường bộ đi vào khu vực có biển cấm xe sẽ bị xử phạt theo quy định tại Nghị định 100/2019. Theo đó, ngoài phạt tiền, lái xe còn bị tước giấy phép lái xe (GPLX).

Cụ thể, đối với xe ô tô: Phạt tiền từ 1- 2 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô đi vào khu vực cấm, đường có biển báo hiệu cấm xe ô tô. Trừ các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định. Ngoài ra, bị tước GPLX từ 1-3 tháng.

Đối với xe máy: Phạt tiền từ 400-600 ngàn đồng đối với người điều khiển xe máy đi vào khu vực cấm hoặc đường có biển báo cấm xe máy. Trừ các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định. Cùng giống như đối với ô tô, người điều khiển xe máy trong trường hợp này cũng bị tước GPLX từ 1-3 tháng.

Đối với xe đạp, xe đạp điện, xe máy điện: Phạt tiền từ 200-300 ngàn đồng đối với người điều khiển xe đạp, xe đạp điện, xe máy điện đi vào khu vực cấm, đường có biển báo cấm xe đạp, xe đạp điện, xe máy điện.

Đối với máy kéo, xe máy chuyên dùng: Phạt tiền từ 400-600 ngàn đồng đối với người điều khiển đi vào khu vực cấm, đường có biển báo cấm máy kéo, xe máy chuyên dùng. Trừ các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định.

Ngoài ra, bị tước GPLX (khi điều khiển máy kéo), chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ (khi điều khiển xe máy chuyên dùng) từ 1-3 tháng.

Người đi xe điện sẽ được giảm giá điện?

Người đi xe điện sẽ được giảm giá điện?

(PLO)- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề xuất cần có giá điện phù hợp đối với người dùng xe điện nhằm khuyến khích người dân sử dụng loại phương tiện này.