Ông Trương Hòa Bình làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM

Nội dung buổi làm việc là để thông báo, lấy ý kiến trực tiếp về dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác PCTN tại TP.HCM năm 2017.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cùng các thành viên trong Ban Thường vụ Thành ủy tham dự cuộc làm việc.

Phát biểu tại cuộc làm việc, ông Trương Hòa Bình nhấn mạnh: TP.HCM là địa bàn chiến lược trọng yếu, có vị trí, vai trò đầu tàu về kinh tế-xã hội đối với khu vực và cả nước, luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Chính phủ về cơ chế, chính sách đặc thù, góp phần tạo thuận lợi cho phát triển bền vững.

Thời gian qua, TP đã tập trung quán triệt và chấp hành nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức, lãnh đạo triển khai toàn diện các mặt công tác và đạt được những thành quả quan trọng trên tất cả lĩnh vực. Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội được đầu tư xây dựng, ngày càng hình thành rõ nét đô thị văn minh, hiện đại. Thành ủy TP.HCM đã quan tâm lãnh đạo, bảo đảm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, góp phần giữ vững ổn định tình hình chính trị, xã hội trên địa bàn.

Công tác PCTN đã được Thành ủy TP.HCM tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao trong quá trình thực hiện, đã chú trọng công tác xây dựng, củng cố tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên.

Công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp có chuyển biến tích cực. Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được triển khai thực hiện khá toàn diện, công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Đồng thời, Thành ủy TP.HCM cũng có nhiều giải pháp để chấn chỉnh và củng cố các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên yếu kém, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với ngành, lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, qua kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác PCTN tại Thành ủy TP.HCM cho thấy còn có những hạn chế, nếu không được kịp thời chấn chỉnh, khắc phục sẽ kìm hãm sự phát triển của TP và tiềm ẩn nhiều nguy cơ tham nhũng.

Cụ thể là công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về PCTN chưa được sâu rộng, chưa tạo được sự chuyển biến căn bản về nhận thức của một bộ phận cán bộ, công chức có chức vụ, quyền hạn.

Công tác quản lý nhà, đất công thời gian qua đã bộc lộ những hạn chế, vẫn còn tình trạng chỉ định thầu, chỉ định bán tài sản và chuyển nhượng quyền sử dụng đất sai quy định gây thất thoát tài sản.

Bên cạnh đó, việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và tổ chức thực hiện thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành để bảo đảm sự thống nhất giữa quy hoạch chung và quy hoạch ngành. Việc tự phát hiện tham nhũng của các cơ quan, đơn vị hiệu quả chưa cao. Việc theo dõi, giám sát xử lý sau thanh tra đối với một số vụ việc chưa được chặt chẽ.

Trên cơ sở đó, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị Thành ủy TP.HCM tiếp thu ý kiến về các tồn tại, hạn chế đã chỉ ra. Trước mắt, tập trung chỉ đạo, lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng chấn chỉnh những yếu kém, xây dựng kế hoạch khắc phục cụ thể đối với từng lĩnh vực, vấn đề cụ thể.

Đồng thời tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy TP.HCM đối với công tác PCTN, chỉ đạo rà soát, xây dựng các quy định phù hợp với nghị quyết về thí điểm, cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển TP; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân về dịch vụ hành chính công trên địa bàn TP, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm