Phân công 1 phó Chủ tịch Quốc hội và 3 nhân sự giám sát chuyên đề về môi trường

(PLO)- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải được phân công làm trưởng đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2025.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 21-6, với 448/449 đại biểu có mặt bỏ phiếu tán thành (tỉ lệ 91,99%), Quốc hội đã thông qua nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành”.

Nghị quyết đã phân công Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm trưởng đoàn giám sát. Phó trưởng đoàn thường trực là ông Lê Quang Huy, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh và Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Ngân sách Lê Quang Mạnh làm phó trưởng đoàn.

Các Ủy viên, đại biểu và chuyên gia mời tham gia Đoàn giám sát do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định.

Quốc hội phân công 1 phó Chủ tịch Quốc hội và 3 nhân sự giám sát chuyên đề về bảo vệ môi trường
Với 448/449 đại biểu có mặt bỏ phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành”. Ảnh: NT

Nội dung giám sát về hai vấn đề gồm việc ban hành, hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường.

Phạm vi giám sát là việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trên phạm vi cả nước kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực thi hành đến hết 31-12-2024..

Chính phủ, Bộ TN&MT, các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan; HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, là những đối tượng được giám sát.

Mục đích của việc giám sát, theo Quốc hội là đánh giá việc ban hành và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, trong đó trọng tâm là đánh giá việc tổ chức thực hiện Luật Bảo vệ môi trường, các nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội có liên quan đến bảo vệ môi trường.

Đồng thời, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân; rút ra bài học kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường.

Quá trình giám sát, Đoàn cũng sẽ đưa ra những kiến nghị, đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường và các quy định khác của pháp luật có liên quan, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường…

Trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến các đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề trước đó, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi văn Cường cho biết Thường vụ Quốc hội đã nhận được 314 văn bản ý kiến của các đại biểu Quốc hội; trong đó, 291 đại biểu đồng ý hoàn toàn với dự thảo Nghị quyết, 23 đại biểu có ý kiến cụ thể.

Đáng chú ý, một số ý kiến cho rằng giới hạn nội dung giám sát tại dự thảo Nghị quyết quá hẹp so với phạm vi của Luật Bảo vệ môi trường, đề nghị bổ sung nội dung giám sát để phù hợp với tính chất chuyên đề giám sát của Quốc hội.

Ý kiến khác đề nghị không giới hạn nội dung giám sát tại Nghị quyết này, trọng tâm giám sát do Đoàn giám sát xác định và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi xây dựng kế hoạch giám sát chi tiết và các đề cương báo cáo.

Về vấn đề này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Nghị quyết không giới hạn nội dung giám sát cụ thể về hoạt động kiểm soát ô nhiễm, quản lý chất thải sinh hoạt.

Để bảo đảm giám sát có trọng tâm, trọng điểm, căn cứ tình hình thực tế, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo Đoàn giám sát xây dựng kế hoạch giám sát chi tiết với các nội dung cụ thể về mục tiêu, phạm vi, nội dung, phương thức giám sát và các đề cương báo cáo cho phù hợp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm