Pháp Luật TP.HCM đoạt giải A báo chí

Đây là giải cao nhất trong năm giải thưởng cho giải Báo chí viết về doanh nhân, doanh nghiệp và môi trường kinh doanh lần V - 2017. Giải do VCCI và Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo thực hiện, báo Diễn đàn Doanh nghiệp là đầu mối tổ chức.

 Trong tinh thần “liêm chính - kiến tạo” của Chính phủ khóa XIV, giải báo chí năm nay nhận được 380 tác phẩm của 32 cơ quan báo chí - tăng gấp rưỡi so với năm trước. Nội dung các tác phẩm báo chí đang ngày càng quan tâm tới vai trò và vị trí của doanh nghiệp - doanh nhân và môi trường kinh doanh trong sự phát triển của nền kinh tế. Báo chí đã bám sát sự biến động trong điều hành chính sách, vận hành các khu vực kinh tế trong suốt năm qua.

 Hội đồng tuyển chọn có đánh giá chung là các tác phẩm báo chí đăng ký dự giải lần này tốt hơn năm 2016. Qua đó thể hiện bức tranh sinh động, khách quan, tích cực của các doanh nghiệp, doanh nhân trước những vấn đề thay đổi của môi trường kinh doanh trong thời gian qua và cả những nỗ lực của Chính phủ trong việc hỗ trợ phát triển của doanh nghiệp tư nhân.

 Giải thưởng lần thứ V này, ngoài một giải A của Pháp Luật TP.HCM, hội đồng tuyển chọn đã lựa ra hai giải B, hai giải C và bốn giải khuyến khích. Ban tổ chức hy vọng năm tới, nhiều nhà báo, cơ quan báo chí quan tâm hơn tới chủ đề này, góp phần vào nỗ lực của Chính phủ trong cải thiện môi trường kinh doanh.