Trước đó, sau khi nhận được khiếu nại của ông Phát, Tỉnh ủy Đồng Nai đã chỉ đạo trưởng Ban Nội chính chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát vụ việc.

Năm 2005, UBND tỉnh Đồng Nai chỉ định thầu, giao Công ty Thành Đồng xây dựng giao thông và hệ thống thoát nước trong một dự án. Công ty này hợp tác với nhiều doanh nghiệp, cá nhân góp vốn thi công rồi bị kiện đòi nợ, bị tòa buộc trả nợ. Sau đó, Chi cục THA dân sự huyện Định Quán đã ra 18 quyết định THA với Công ty Thành Đồng.

Tháng 11-2015, Công ty Thành Đồng được thanh toán hơn 10,6 tỉ đồng sau khi thi công hoàn thành. Sở Tài chính và kho bạc Nhà nước tỉnh giữ lại số tiền này rồi đề nghị UBND tỉnh thanh toán cho Ngân hàng Phát triển Chi nhánh Đồng Nai 5 tỉ đồng, Quỹ Đầu tư phát triển Đồng Nai gần 2,5 tỉ đồng, còn lại 3 tỉ đồng thì chuyển cho Chi cục THA huyện Định Quán. UBND tỉnh đã chấp thuận đề nghị này.

Nhiều người được THA khiếu nại, Chi cục THA huyện Định Quán cũng đề nghị UBND tỉnh xem xét lại việc “ngắt” tiền THA trên vì Ngân hàng Phát triển Chi nhánh Đồng Nai và Quỹ Đầu tư phát triển Đồng Nai khởi kiện sau khi đã có 18 bản án nhưng việc “ngắt” tiền vẫn được thực hiện. Theo Chi cục trưởng Chi cục THA huyện Định Quán Nguyễn Thành Dũng, đến thời điểm này chi cục vẫn giữ quan điểm là việc thanh toán tiền như trên là sai. Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai cũng chủ trì cuộc họp với các cơ quan chuyên môn liên quan và có cùng quan điểm với chi cục…