Ngày 6-12, Ban giám đốc Bệnh viện (BV) đa khoa Năm Căn, tỉnh Cà Mau có buổi làm việc với bác sĩ Cao Thị Thùy Trang, giải quyết đơn khiếu nại quyết định kỷ luật buộc thôi việc của bác sĩ này. 

Bệnh viện Năm Căn Cà Mau sẽ thu hồi quyết định đuổi việc 2 bác sĩ - ảnh 1
Bệnh viện đa khoa Năm Căn. Ảnh: TRẦN VŨ

Ông Phan Văn Hiền, Phó giám đốc, đại diện Ban giám đốc BV đưa ra hướng thu hồi quyết định kỷ luật buộc thôi việc với bác sĩ Trang. Thay vào đó, BV sẽ giải quyết cho bác sĩ Trang thôi việc, được giải quyết các chế độ thôi việc theo quy định hiện hành. 

Bác sĩ Trang đã đồng ý hướng giải quyết này, cho rằng Ban giám đốc giải quyết vậy là hợp lý. 

Trước đó, ngày 2-12-2021, ông Hiền cũng đã làm việc với nội dung tương tự đối với bác sĩ Trần Tú Ngân. Ban giám đốc sẽ rút quyết định đuổi việc bác sĩ Ngân và giải quyết cho thôi việc. Đổi lại, bác sĩ này phải rút toàn bộ đơn khiếu nại đã gửi đến Ban giám đốc, Thanh tra Sở y tế, Liên đoàn lao động tỉnh.

Tuy nhiên, bác sĩ Ngân chưa đồng ý rút đơn khiếu nại nên buổi làm việc chưa có kết quả. Bác sĩ này cho rằng cần phải có thời gian để cân nhắc bởi ngoài việc khiếu nại cho quyền lợi bản thân còn muốn phản ánh thực trạng cần phải cải thiện ở BV là nhiều bác sĩ cứ xin nghỉ việc là sau đó bị kỷ luật đuổi việc.

Như PLO đã phản ánh, trong ba năm qua, gần chục bác sĩ cứ làm đơn xin nghỉ việc dạng đơn phương chấm dứt hợp đồng theo luật định là sau đó bị BV đa khoa Năm Căn kỷ luật đuổi việc dù đã gửi đơn thông báo trước, đúng theo quy định.