Thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư của ông Phạm Công Út
(PLO)- Bộ Tư pháp ra quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư của ông Phạm Công Út.

Bộ Tư pháp vừa ra quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư (LS) của ông Phạm Công Út, từng là thành viên Đoàn LS TP.HCM.

Lý do thu hồi là ông Út vi phạm quy định tại điểm g khoản 1 Điều 18 Luật LS. Quyết định nêu rõ chứng chỉ hành nghề LS của ông Phạm Công Út không còn giá trị kể từ ngày quyết định này có hiệu lực (quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký 11-12-2019).

Thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư của ông Phạm Công Út  - ảnh 1
Ông Phạm Công Út bị Bộ Tư pháp thu hồi chứng chỉ hành nghề LS.

Theo nội dung của quyết định này thì đoàn LS nơi có cá nhân bị thu hồi chứng chỉ hành nghề LS đã là thành viên có trách nhiệm tiêu hủy chứng chỉ hành nghề LS  theo quy định tại khoản 5 Điều 3 của Thông tư số 17/2011 của Bộ Tư pháp.

Trước đó, ngày 12-3, Đoàn LS TP.HCM ra quyết định xử lý kỷ luật ông Phạm Công Út (Công ty Luật TNHH MTV Phạm Nghiêm) với hình thức kỷ luật là xóa tên khỏi danh sách LS Đoàn LS TP.HCM.

Lý do là ông Phạm Công Út ký hợp đồng dịch vụ pháp lý với khách hàng và nhận 1 tỉ đồng (và sẽ nhận 30% giá trị tài sản thu hồi được) nhưng không có khả năng thực hiện hợp đồng, không hoàn trả tiền cho khách hàng. Khi khách hàng yêu cầu thanh lý hợp đồng thì ông Út hoàn trả 200 triệu đồng…

Sau khi bị xóa tên, ông Út gửi đơn khiếu nại đến Ban Thường vụ Liên đoàn LS Việt Nam về quyết định mức kỷ luật xóa tên ông khỏi Đoàn LS TP.HCM. Ban Thường vụ Liên đoàn xét thấy quan hệ tranh chấp giữa ông Út và khách hàng là quan hệ giữa LS và khách hàng, thuộc quan hệ hành nghề LS…

Ông Út vi phạm quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp LS Việt Nam nên không chấp nhận nội dung khiếu nại của ông Út, giữ nguyên hình thức kỷ luật “xóa tên khỏi danh sách LS của đoàn LS” đối với ông Út.

Ngoài ra, Bộ Tư pháp cũng thu hồi chứng chỉ hành nghề LS của ông Lê Trần Luật thuộc Đoàn LS tỉnh Ninh Thuận do vi phạm điểm g khoản 1 Điều 18 Luật LS (bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách LS của đoàn LS).

MINH ANH