Phạt hơn 4 tỉ đồng các tài xế chở hàng hóa quá tải

Đây là kết quả xử lý vi phạm của Thanh tra giao thông (TTGT) trong tháng 4-2019. Theo TTGT, thông qua các cuộc thanh tra độc lập, các cuộc phối hợp kiểm tra liên ngành và công tác kiểm tra thường xuyên theo thẩm quyền; trong tháng, Thanh tra Sở đã phát hiện và xử lý tổng cộng 1.364 vụ vi phạm hành chính trên lĩnh vực giao thông đường bộ và giao thông đường thủy nội địa với tổng số tiền xử phạt là 6.913.850.000 đồng.

Cụ thể, kết quả trên một số lĩnh vực như sau:

Về kiểm tra, xử lý trong lĩnh vực thi công công trình trên đường bộ đã phát hiện và xử lý 116 vụ với số tiền xử phạt là 622.000.000 đồng.

Về kiểm tra, xử lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách đã phát hiện và xử lý 203 vụ vi phạm, số tiền xử phạt là 418.000.000 đồng.

Về kiểm tra, xử lý hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa: Đã phát hiện và xử lý tổng cộng 266 vụ vi phạm về chở hàng quá tải trọng cho phép, với tổng số tiền xử phạt là 4.634.700.000 đồng.

Ngoài ra còn có các lỗi vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách bằng xe taxi; kiểm tra, xử lý các phương tiện lưu thông vào đường cấm; vi phạm về lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa.

Về công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông khu vực Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, Thanh tra Sở đã phát hiện và xử lý 104 vụ vi phạm, với số tiền xử phạt là 293.050.000 đồng, trong đó tước GPLX 02 tháng 09 trường hợp, tịch thu phù hiệu 01 trường hợp.