Quận 10: Nóng chuyện chung cư cũ

Quận 10: Nóng chuyện chung cư cũ

(PLO)- Đoàn Thường trực UBND TP.HCM đã có buổi làm việc tại UBND quận 10 về kế hoạch thực hiện và giao nhiệm vụ trong năm 2022.