Phó chủ tịch Vusta: Việc xóa sổ Vinastas phải cân nhắc

Bên hành lang Quốc hội ngày 27-10, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Nghiêm Vũ Khải, Phó Chủ tịch Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (Vusta), đã chia sẻ những thông tin liên quan đến kết quả khảo sát nước mắm do Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng (Vinastas) công bố.

. Khi công bố vụ nước mắm, Vinastas có báo cáo liên hiệp hội không, thưa ông?

+ ĐBQH Nghiêm Vũ Khải: Họ mời tôi tham dự nhưng lúc đó tôi đi công tác và có nói Phó Tổng Thư ký Hội Vinastas Vương Ngọc Tuấn, khi công bố thông tin mang tính chất liên quan đến người tiêu dùng, quyền lợi của người sản xuất thì phải theo thẩm quyền, theo quy định của pháp luật. Đặc biệt đây là vấn đề hệ trọng nên phải bảo đảm tính khoa học, chính xác và khách quan.

. Sau vụ việc này, liên hiệp có động thái gì với Vinastas?

+ Liên hiệp sẽ tham gia một số hoạt động của đoàn giám sát kiểm tra của cơ quan chức năng nhà nước. Vinastas là một thành viên của Vusta nên chúng tôi có trách nhiệm thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng.

. Vusta sẽ rút ra bài học gì qua vụ việc công bố khảo sát nước mắm, thưa ông? 

+ Chắc chắn phải rút kinh nghiệm. Đối với Liên hiệp hội thì Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều lệ. Đối với các hội thành viên như Vinastas, điều lệ do bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt nên không có quan hệ cấp trên - cấp dưới trực tiếp.

Các hội có quyền của họ theo điều lệ do Bộ Nội vụ phê duyệt. Còn dưới góc độ của Liên hiệp hội là tổ chức tập hợp các hội thành viên nên tới đây cũng phải có phương pháp phối hợp trong hoạt động của Liên hiệp hội với các hội thành viên.

. Có ý kiến cho rằng việc công bố của Vinastas là có động cơ?

+ Hiện nay tôi cũng thấy báo chí, ĐBQH và một số cá nhân đưa ra bình luận về các động cơ của Vinastas. Trong đó có động cơ không khách quan, định hướng đến chuyện làm tổn hại các nhà sản xuất nước nắm truyền thống. Tôi chưa có điều kiện nghiên cứu nên phải chờ kết quả kiểm tra, giám sát mới kết luận được.

. Có thông tin Bộ Nội vụ có thể đình chỉ hoạt động của Vinastas, quan điểm của ông về chuyện này?

+ Có hai hình thức đình chỉ tạm thời và đình chỉ vĩnh viễn. Điều này phải căn cứ vào quy định của pháp luật và mức độ vi phạm của Vinastas để có biện pháp xử lý.

Tuy nhiên theo tôi, nên ở mức độ tạm thời để kiểm điểm, kiểm tra, đánh giá trách nhiệm, thậm chí xử lý theo quy định của pháp luật. Chúng ta có thể chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại của hội, tổ chức xã hội. Nếu một vài cá nhân vi phạm thì xử lý, chứ không vì một vài cá nhân vi phạm mà xóa sổ một tổ chức nếu tổ chức đó cần thiết cho xã hội.