Phú Yên lắp đặt năm trạm cảnh báo xả lũ

Trước và trong khi xả lũ, nhà máy thủy điện kích hoạt hệ thống loa tự động ở mỗi trạm, liên tục thông báo thời gian, lưu lượng, mức độ ảnh hưởng của xả lũ để người dân có phương án ứng phó. Ngoài ra, công ty đã hợp đồng với các trưởng thôn xung quanh các trạm cảnh báo để thông báo việc xả lũ bằng loa cầm tay.

Theo kế hoạch, Công ty Cổ phần Thủy điện sông Ba Hạ sẽ tiếp tục lắp đặt các trạm cảnh báo xả lũ tại các huyện Tây Hòa, Phú Hòa, Đông Hòa, TP Tuy Hòa (Phú Yên) trong năm tới. Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, cuối năm 2010 Nhà máy thủy điện sông Ba Hạ đã xả lũ đột ngột với lưu lượng lớn, không thông báo trước, làm người dân không kịp ứng phó, gây thiệt hại nặng.

T.LỘC