Quảng Nam thu hồi chủ trương đầu tư dự án thủy điện Đăk Pring 2

Ngày 26-10, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đã ký quyết định về việc chấm dứt hiệu lực và thu hồi quyết định chủ trương đầu tư dự án nhà máy thủy điện Đăk Pring 2 tại thôn A Bát, xã Chà Val, huyện Nam Giang.

Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Phúc Thành Vinh đầu tư theo quyết định chủ trương đầu tư số 2384 ngày 30-6-2017.

“Công ty Phúc Thành Vinh xin tự chấm dứt hoạt động dự án do không thể đầu tư xây dựng lưới điện dùng chung để đấu nối phát điện theo quy hoạch của Bộ Công Thương” - văn bản nêu lý do.

UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo chấm dứt hiệu lực, tiếp nhận quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh trên trang thông tin điện tử của tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư và lưu trữ bản gốc theo quy định.

Các sở, ngành liên quan và UBND huyện Nam Giang rà soát, thu hồi, chấm dứt hiệu lực các văn bản đã ban hành theo thẩm quyền hoặc tham mưu UBND tỉnh thu hồi, hủy các văn bản liên quan đã cấp đối với dự án này. Đồng thời, các đơn vị giải quyết những vấn đề phát sinh theo quy định (nếu có).

Tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư Phúc Thành Vinh chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đối với nhà nước và các thủ tục thanh lý dự án theo quy định.

Được biết, dự án nhà máy thuỷ điện Đăk Pring 2 có công suất 8MW, tổng diện tích sử dụng đất hơn 45ha tại thôn A Bát, xã Chà Val.

Hơn 250 căn nhà nứt do thi công quốc lộ 27

Hơn 250 căn nhà nứt do thi công quốc lộ 27

(PLO)-  Dự án nâng cấp, mở rộng các đoạn còn lại quốc lộ 27 đoạn qua Ninh Thuận do Ban Quản lý dự án 8 - Tổng Cục đường bộ Việt Nam đã hoàn thành khoảng 3 tháng nhưng hơn 250 căn nhà bị nứt do thi công vẫn chưa được bồi thường.