Quảng Nam xem xét miễn 4 tháng học phí cho học sinh

Ngày 28-8, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Quảng Nam thông tin kết luận của ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về Đề án hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân giao Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tiếp thu tối đa ý kiến góp ý của các sở, ngành liên quan, khẩn trương chỉnh sửa Đề án hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non, học sinh THCS, THPT công lập, ngoài công lập theo hai phương án.

Phương án 1, tỉnh Quảng Nam hỗ trợ 100% học phí trong bốn tháng (9, 10, 11, 12 năm 2020) của năm học 2020-2021 đối với trẻ mầm non, học sinh THCS, THPT công lập, ngoài công lập tại sáu huyện miền núi cao (Nam Trà My, Bắc Trà My, Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Phước Sơn) và trẻ mầm non, học sinh THCS, THPT công lập, ngoài công lập có hoàn cảnh khó khăn của địa phương còn lại.

Phương án 2, tỉnh này sẽ hỗ trợ 100% học phí trong bốn tháng (9, 10, 11, 12 năm 2020) của năm học 2020-2021 đối với trẻ mầm non, học sinh THCS, THPT công lập, ngoài công lập trên địa bàn tỉnh trừ trẻ mầm non, học sinh THCS, THPT công lập, ngoài công lập có cha (hoặc mẹ) đang được hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Ông Tân yêu cầu Sở GD&ĐT xây dựng Đề án theo hai phương án trên và gửi trực tiếp để lấy ý kiến của Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Sở Tư pháp.

Các Sở Tài chính, LĐ-TB&XH, Tư pháp chịu trách nhiệm nghiên cứu, góp ý bằng văn bản và gửi lại Sở GD&ĐT. Sau đó, Sở GD&ĐT tiếp tục hoàn thiện Đề án, gửi lấy ý kiến thành viên UBND tỉnh trước ngày 2-9 và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trình HĐND xem xét, quyết định.

Bình Thuận ra văn bản khẩn phòng, chống COVID-19

Bình Thuận ra văn bản khẩn phòng, chống COVID-19

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh tập trung, ưu tiên cho công tác phòng, chống dịch, xem công tác phòng, chống dịch là nhiệm vụ hàng đầu.