Quảng Ngãi không còn khả năng cân đối thu chi năm 2020

Ngày 25-11, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã ký văn bản gửi Bộ Tài chính đề nghị tạm cấp kinh phí đảm bảo các nhiệm vụ chi của tỉnh này năm 2020.

Theo đó, năm 2019, ngân sách tỉnh Quảng Ngãi hụt thu cân đối so với dự toán Trung ương giao 2.424 tỉ đồng, tỉnh này đã sử dụng nguồn lực của địa phương để bù hụt thu cân đối ngân sách.

Năm 2020, thu cân đối ngân sách của tỉnh Quảng Ngãi ước đạt 15.211 tỉ đồng (91,6% dự toán Trung ương giao) trong đó ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp là 9.119 tỉ đồng (77% dự toán Trung ương giao).

Dự kiến, Quảng Ngãi sẽ mất cân đối thu chi ngân sách địa phương so với dự toán trung ương giao là 2.720 tỉ đồng và mất cân đối thu chi ngân sách địa phương được hưởng theo cấp so với dự toán trung ương là 3.334 tỉ đồng. 

Theo văn bản, do hụt thu ngân sách lớn trong hai năm liên tiếp, tỉnh Quảng Ngãi không còn khả năng cân đối thu-chi năm 2020.

“Hiện nay, Quảng Ngãi đã mất cân đối thu-chi lớn, để tạo điều kiện cho tỉnh Quảng Ngãi đảm bảo nguồn thực hiện các nhiệm vụ chi trong cân đối của địa phương năm 2020, nhất là chi cho con người, an sinh xã hội, UBND tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị Bộ Tài chính quan tâm, xem xét tạm cấp 80% kinh phí hụt thu cân đối năm 2020 cho địa phương để đảm bảo các nhiệm vụ chi năm 2020 là 2.667 tỉ đồng. Trong đó, bao gồm kinh phí thực hiện cách chế dộ chính sách do Trung ương ban hành”, văn bản nêu rõ.

Sau khi kết thúc niên độ 2020, tỉnh Quảng Ngãi sẽ xác định cụ thể số hụt thu và báo cáo theo quy định.