Quảng Trị: Bắt đầu giãn cách xã hội TP. Đông Hà

Chiều 10-8, UBND tỉnh Quảng Trị ra chỉ thị về việc thực hiện các biện pháp cấp bất phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn trong tình hình mới.

Đối với TP Đông Hà sẽ thực hiện giãn cách xã hội 15 ngày kế từ 19 giờ ngày 10-8 với hình thức: gia đình giãn cách với gia đình, khu phố giãn cách với khu phố, phường giãn cách với phường; phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khâu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuân theo quy định.

Đồng thời, yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như thu hoạch mùa màng, mua lương thực, thực phẩm, thuộc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy; cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa.

Người dân tại TP. Đông Hà, thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

Các cuộc họp, hội nghị hoạt động phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh, trực chiến đấu, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu và các nhiệm vụ chính trị khác vẫn được thực hiện, với điêu kiện người đứng đâu chịu trách nhiệm về đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh cho cán bộ, nhân viên.

Các cơ quan, đơn vị chủ động bố trí phương án làm việc của cơ quan, đơn vị mình, vừa bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chính trị, vừa bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh.

Chỉ thị còn nêu rõ, đối với các huyện Vĩnh Linh, Hướng Hóa thực hiện theo tinh thần của chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ; các huyện Triệu Phong, Hải Lăng, Gio Linh, Cam Lộ, Đakrông, huyện đảo Cồn Cỏ và thị xã Quảng Trị thực hiện phòng chống dịch theo tinh thần của chỉ thị 19 của Thu tướng Chính Phủ.

Chỉ thị này cũng yêu câu toàn thể cán bộ, nhân dân trong tỉnh tự giác chấp hành việc đeo khẩu trang nơi công cộng, các biện pháp phòng chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện; thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng.

Bên cạnh đó, chỉ thị còn yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện các biện pháp nhằm phòng chống dịch hiệu quả.

Bình Thuận ra văn bản khẩn phòng, chống COVID-19

Bình Thuận ra văn bản khẩn phòng, chống COVID-19

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh tập trung, ưu tiên cho công tác phòng, chống dịch, xem công tác phòng, chống dịch là nhiệm vụ hàng đầu.